ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/11/2560
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
225
เดือนที่แล้ว
328
ปีนี้
2,594
ปีที่แล้ว
95
ทั้งหมด
2,689
ไอพี ของคุณ
54.224.89.34
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปคำขวัญประจำตำบลสันทรายงาม
“เที่ยวหนองชุมแสง  แหล่งปลาร้า  ผ้าไหมมัดหมี่  ประเพณีบุญบั้งไฟ”

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลสันทรายงาม
      บ้านสันทรายงามเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งประมาณหลายร้อยปี จากหลักฐาน ทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่ปรากฏทุกวันนี้ได้แก่  บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดวังแอด   บ้านพระเกิดคงคารามที่บริเวณวัดซาววา  บริเวณฝายใหญ่ (ประมาณ พ.ศ.2525 – 2530  มีรถไถไปไถจอมปลวกพบพระพุทธรูปล้ำค่า) วัดหนองปลาขาว วัดน้อยหนองตม บริเวณวังสิม บ้านหนองสามัคคี (สิม หมายถึงอุโบสถ)  มาระยะหลังมีชาวบ้านแถบบ้านห้วยก้างและใกล้เคียงนำวัว  ควาย  มาเลี้ยง  หลังจากที่ปักดำนาเสร็จแล้ว  จะพักบริเวณนี้จนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจึงจะนำวัว ควาย กลับบ้านทำให้บริเวณนี้รกร้าง ไม่มีคนอาศัยอยู่   ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า   ปางวัว  ปางแดง  ปางเคาะหลวง  (บริเวณที่มีต้นไม้เคาะมาก) 
     ต่อมาในปี พ.ศ.2493 ได้มีชาวบ้านย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งที่นี่ เพื่อจับจองที่ดินทำมาหากิน   โดยการนำของพ่ออุ้ยตาคำ   คำดี และเพื่อนบ้านอีก 15 ครัวเรือน  มาตั้งที่บริเวณใกล้วัดโพธิ์ทองในปัจจุบัน    ครั้งแรกเรียกว่า “บ้านท่าช่อง” เพราะมีแม่น้ำอิงไหลผ่านมาเป็นช่อง บริเวณแม่น้ำอิงดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีหาดทรายสวยงาม  ชาวบ้านจึงได้นำทรายจากแม่น้ำอิงไปใช้ประโยชน์มากมายจึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ใหม่ว่า “บ้านสันทรายงาม” กระทั่งปัจจุบัน
      บริเวณบ้านสันทรายงามแต่เดิมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสัก ป่าไผ่ ป่าบง มีสัตว์ป่านานาชนิด   เช่น ช้างป่า หมูป่า หมี ไก่ป่า นกนานาชนิด  ฯลฯ เมื่อชาวบ้านได้เข้ามาจับจองบริเวณดังกล่าวได้แผ้วถาง   บุกที่ดินเพื่อทำไร่ ทำนา ทำให้สัตว์ป่าหมดไป ประชาชนได้อพยพเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้น  เพราะที่ดินดังกล่าวมีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาชุกชุมมาก ที่ดินราคาถูก โดยได้ซื้อขายที่ดินเป็นป่าประมาณ ไร่ละ 50 – 100  บาทเท่านั้น
        ประมาณ  ปี พ.ศ.2496  ชาวบ้านได้มีการจัดตั้งวัดขึ้นครั้งแรกที่วัด  โพธิ์ทอง  โดยมีพระอาจารย์ผล   เป็นเจ้าอาวาส
       ประมาณ ปี พ.ศ.2500 ได้มีประชาชนจากจังหวัดกำแพงเพชรหลายครอบครัว เช่น พ่อมี  พ่อกันยา พ่อปี อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บวกหัวช้าง (บวกหมายถึงแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น บวกควายนอน)  ต่อมาเรียกว่าหนองหัวช้าง  (บริเวณดังกล่าวในอดีตอาจมีช้างอาศัยอยู่เพราะเป็นแหล่งหนองน้ำ  มีป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นทางเดินผ่านของช้างป่า และช้างอาจเสียชีวิตบริเวณนี้ด้วย) ครอบครัวเหล่านี้อยู่ได้ไม่นานก็อพยพกลับบ้านเดิม
        ต่อมาได้มีประชาชนจากภาคอีสาน เช่น ครอบครัวพ่อมี อธิตั้ง พ่อเม้า อัศวภูมิ จากบ้านหว่าน   จังหวัดร้อยเอ็ด พ่อเภา  พ่อสอน บ้านวังยาว จังหวัดร้อยเอ็ด  พ่อลา  พิลาวุฒิ และครอบครัวอื่นๆ จากจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธ์  อุบลราชธานี ฯลฯ จนกระทั่งมีชาวบ้านนาตาล  จาก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์   มาอยู่เป็นชุดใหญ่   และเป็นชุดสุดท้ายได้อพยพครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่บ้านสันทรายงาม ซื้อที่ดินจากคนเมืองที่จับจองมาก่อนในราคาที่เหมาะสมประมาณไร่ละ 50–100 บาท แล้วบุกเบิกที่ดินเพื่อทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ หาปูหาปลา เลี้ยงชีพ   บริเวณดังกล่าวนี้ปรากฏว่าเป็นแหล่งปลาที่ชุกชุมมากแห่งหนึ่ง  ชาวบ้านได้หาปู  หาปลาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่น ๆ   เพราะตอนชาวบ้านมามีเงินทุนน้อย   ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักไม่ได้นำมาด้วย    และที่ทำกินยังบุกเบิกได้ไม่มากพอ   บางปีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ   น้ำอิงเข้าท่วมไร่นาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก   ทำให้ชาวบ้านบางส่วนได้อพยพกลับภาคอีสานเหมือนเดิม   บางส่วนก็อพยพเข้ามาหมุนเวียนกันไป เมื่อประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงได้ขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า  “บ้านสันทรายงาม”   หมู่ที่  6 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายชมพู   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
    ต่อมาพ่อแดง  ไชยลิ้นฟ้า  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ได้ชักชวนให้ชาวบ้านร่วมกันตัดถนนจากหมู่บ้านไปที่ตัวอำเภอ  (เพราะถนนเดิมเป็นทางเกวียน  ทางเดินของวัว  ควาย  ที่ใช้ติดต่อระหว่างอำเภอไปห้วยก้าง   ซึ่งในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศฝรั่งเศสได้มาสัมปทานป่าไม้สักในเขตอำเภอเทิง   โดยไปตั้งหมอนไม้ที่บ้านห้วยก้าง   โดยใช้ช้างลากไม้ซุงจากบ้านห้วยก้างลงคลองคั๊วะ ไปลงปากแม่น้ำอิงที่บ้านหนองบัว  อ.เทิง   จากแม่น้ำอิงไหลไปเชียงของลงแม่น้ำโขง)
    ต่อมาพ่อใหญ่อ่ำ สารบรรณ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งโรงเรียนบ้านสันทรายงามขึ้น โดยมีนายทวี หน่อสุวรรณ  เป็นครูใหญ่คนแรก
    ปี พ.ศ.2523 พ่อใหญ่กันหา  พิลาวุฒิ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสันทรายงาม หมู่ที่ 6   ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ได้ขอแยกหมู่บ้านชวา บ้านหนองสามัคคี แล้วขอแยกตัวออกมาเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่าตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพ่อใหญ่กันหา   พิลาวุฒิ เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนแรก  จนถึงปี  พ.ศ.2526  ได้เสียชีวิต
    ปี พ.ศ.2526 นายประสาร  ทิวาพัฒน์  ได้เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนต่อมา  ได้พัฒนาหมู่บ้านโดยมีถนนลาดยางเชื่อมแต่ละหมู่บ้าน มีประปาในหมู่บ้าน มีไฟฟ้า จนถึงปี  พ.ศ.2541 ได้ลาออกจากทางราชการ
    ปี พ.ศ.2542 นายจำลอง  ซื่อสัตย์ ได้เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนต่อมา  ได้พัฒนาหมู่บ้านตามลำดับ จนในปี พ.ศ. 2543 ได้หมดวาระลง
    ปี พ.ศ.2544 นายภาณุ  ยอดพังเทียม ได้เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนต่อมา จนถึง พ.ศ. 2552 ปี 2552 นายบุญหนัก  สีโม ได้เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนต่อมา  จนถึง  พ.ศ. 2555
    ปี 2555  นายสว่าง  เรืองบุญ   ได้เป็นกำนันตำบลสันทรายงามคนต่อมาจึงถึงปัจจุบัน

 

สภาพพื้นที่ทั่วไป
    ที่ตั้ง  ตำบลสันทรายงาม   ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำภอเทิงไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ   5  กิโลเมตร   มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
    ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลต้า     อำเภอขุนตาล ,ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย
    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลเวียง   อำเภอเทิง, ตำบลต้า   อำเภอขุนตาล   
    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลงิ้ว     อำเภอเทิง,  ตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย
    ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลเวียง   อำเภอเทิง  

ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลสันทรายงาม   เป็นพื้นที่ราบต่ำโดยมีแหล่งน้ำล้อมรอบซึ่งทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีแม่น้ำอิง   ทิศตะวันตกและทิศเหนือซึ่งเหมาะสำหรับทำนาและทำไร่   มีคลองควั๊ะ   เส้นทางการคมนาคมตามถนน  รพช. ชร. 3039  (บ้านตั้งข้าว – บ้านหนองเสา)    และถนน   รพช. ชร. 11039   (บ้านหนองเสา – บ้านตั้งข้าว)   เป็นเส้นทางสายหลัก   แหล่งน้ำสำคัญได้แก่   หนองแช่ฟาก , หนองชุมแสง , หนองบัว , แม่น้ำร่องคั๊วะ ,  แม่น้ำอิง   ห้วยเคียนและคลองส่งน้ำชลประทานที่ใช้ในการเกษตร

จำนวนประชากรในตำบลสันทรายงาม หมู่ที่
 ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนประชากร   ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   หลังคาเรือน 
 ชาย หญิง
 รวม
1 บ้านสันทรายมูล 351 358 709 นายสนั่น นาเมืองรักษ์ 200
2 บ้านสันทรายงาม  405 414 819 นายสุระศักดิ์ ศรีษะธร 327
3 บ้านชวา 470 470 940 นายทองอินทร์ สารจันทร์ 318
4 บ้านหนองสามัคคี 115 111 227 นายคมศักดิ์ พูมเพิ่ม 76
 5 บ้านหนองบัว 237 231 468 นายแดง อัศวภูมิ 176
 6 บ้านสันทรายทอง 322 311 633 นายสว่าง เรืองบุญ (กำนันตำบลสันทรายงาม) 179
7 บ้านใหม่สันทราย 231 206 437 นายบุญสม แสงอ่อน 155
รวม 2,132 2,101 4,233   1,429