ประกาศราคากลาง
23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 387 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงเรียนถึงคลองร่องควั๊ะ หมู่ 1 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ