ประกาศราคากลาง
12 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 471 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศราคากลาง อื่นๆ