ประกาศราคากลาง
23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุกนานายเลียบ บูรณะพล - นานายอ้วน ภูนิคม หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ