ประกาศราคากลาง
23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนฝายน้อย ฝั่งตะวันออก - ตะวันตก ด้วยหินคลุก หมู่ 3 บ้านชวา ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ