ประกาศราคากลาง
23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรสายนานายธงชัย บุญเลิศ ถึงนานายพิมพ์ พรมกันดร หมู่ 7 บ้านใหมาสันทราย ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ