ข่าวประชาสัมพันธ์
01 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565