ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสันทรายงาม
 
..ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย..
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับท่านที่บริจาคฯ ไว้ ณ โอกาสนี้
 
#สามารถบริจาคได้ที่ : เทศบาลตำบลสันทรายงาม
โทร 053 188 059
 
#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน