ผู้ชนะเสนอราคา
22 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง