ผู้ชนะเสนอราคา
28 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานภายในกองช่าง(งานโยธา)