ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกัน COVID -19 ของ ของ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 9/2565 และ 10/2565

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดมาตการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

  • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 9/2565เรื่อง กำหนดมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง http://www.chiangrai.go.th/covid/download/document/fiat_2022050312010526.pdf
  • คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว http://www.chiangrai.go.th/covid/download/document/fiat_2022050312023439.pdf