ข่าวประชาสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ >>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕<<<

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/134/T_0002.PDF?fbclid=IwAR3hjPtyEFYvyWWO7v22bzXn5_46szbwyh-H_A-quFxyVLYqc-zxLfbXJjw