ข่าวประชาสัมพันธ์
26 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ และขอรับความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรี, กำนันตำบลสันทรายงาม, ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลังและกองช่างเทศบาลตำบลสันทรายงาม เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม ๑) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น