แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 8 คะเเนน ]
67%
ดี [ 4 คะเเนน ]
34%
น้อย [ 0 คะเเนน ]
0%
ปรับปรุง [ 0 คะเเนน ]
0%