ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/11/2560
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
225
เดือนที่แล้ว
328
ปีนี้
2,594
ปีที่แล้ว
95
ทั้งหมด
2,689
ไอพี ของคุณ
54.224.89.34


      วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะบริหาร พนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

13 ตุลาคม 2561

     วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมกันจัดกิจจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู และอบรมสั่งสอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม

10 สิงหาคม 2561

     ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลสันทรายงาม ดำเนินการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลสันทรายงามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยกระดับขีดความสามารถของสมาชิก อปพร.ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

10 สิงหาคม 2561

     วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมอบรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปากและฟัน เพือสุขอนามัยในช่องปากสำหรับเด็ก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายงาม

08 สิงหาคม 2561

04 สิงหาคม 2561

03 สิงหาคม 2561

23 กรกฎาคม 2561

        วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้เด็ก เยาวชนในตำบลสันทรายงาม รู้จักอนุรักษ์ ดูแลรักษา และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชน

22 กรกฎาคม 2561

     วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมเเหล่งเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อมีบทบาทในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และยังส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่น นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

21 กรกฎาคม 2561

     เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กิจกรรมทานนหาแม่ฟ้าหลวง) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เทศบาลตำบลสันทรายงาม 

18 กรกฎาคม 2561

     เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม 

08 กรกฎาคม 2561

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายภาณุภาค ยอดพังเทียม นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม

22 มิถุนายน 2561

   เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ช่วงเทศกาลสำคัญ (กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน และสาธารณภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

20 เมษายน 2561

     เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสานสายใยสูงวัยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม

18 เมษายน 2561

     เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม

11 เมษายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)