การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ตามแนวคิด ...Hepatitis B & C can not wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้...

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน 29 ครั้ง

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน 36 ครั้ง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ >>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕<<<

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน 65 ครั้ง

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย