ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/11/2560
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
10
เดือนนี้
225
เดือนที่แล้ว
328
ปีนี้
2,594
ปีที่แล้ว
95
ทั้งหมด
2,689
ไอพี ของคุณ
54.224.89.34
ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ24 มี.ค. 2560
2การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.251024 มี.ค. 2560
3การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 มี.ค. 2560
4การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร24 มี.ค. 2560
5การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ24 มี.ค. 2560
6การรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ24 มี.ค. 2560
7การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์24 มี.ค. 2560
8การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ24 มี.ค. 2560
9การแจ้งถมดิน24 มี.ค. 2560
10การขอรับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2124 มี.ค. 2560

1